Αρχική σελίδα News ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5399 / τ.Β' η υπ ́ αριθμ. Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ω27Χ46ΜΤΛΗ-ΚΓΜ) με τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών  μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, που θα ισχύσουν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (πανελλαδικές εξετάσεις 2022) και εφεξής.

Παρακαλούμε για τη σχετική ενημέρωση των υποψηφίων με κάθε πρόσφορο τρόπο (όπως ενημέρωση στα Τμήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου, ανάρτηση στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας σας, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ