Αρχική σελίδα News Καλές πρακτικές - Σχέδια δράσης αξιολόγησης σχολικής μονάδας

Καλές πρακτικές - Σχέδια δράσης αξιολόγησης σχολικής μονάδας

 Καλές πρακτικές στα σχέδια δράσης

 

Στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021-22

παρουσιάζουμε μια σύντομη γραπτή αναφορά για δύο από τις τρεις συνολικά δράσεις.

 

1η δράση : Ενδοσχολική επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε

 

Τα αποτελέσματα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης στις ΤΠΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ - ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

2η δράση : Διαχείριση αντιπαράθεσης στο σχολικό περιβάλλον

 

 

Στα πλαίσια του τρίτου άξονα που αφορά τον παιδαγωγικό τομέα (σχέσεις εκπαιδευτικών- μαθητών) πραγματοποιήθηκε η δράση με τίτλο "Η διαχείριση της αντιπαράθεσης".

Πρωταρχικός μας στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση και ο αναστοχασμός των μαθητών πάνω σε καλές πρακτικές ειρηνικής επίλυσης διαπροσωπικών ζητημάτων.

 

Οι λεκτικές αντιπαραθέσεις, η χρήση επιθετικού λόγου και η απουσία ενσυναίσθησης οδηγούν σε αδιέξοδο κατασταστασεις. Οι μαθητές έπρεπε να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω διαλέξεων θεωρητικού χαρακτήρα.

 

Για τον λόγο αυτό τα παιδιά συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια υπόδυσης ρόλων. Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκαν οι προτάσεις από τον οδηγό της "Αντιγόνης" και οι μαθητές ενεπλήκησαν σε υποθετικά σενάρια λεκτικών αντιπαραθέσεων βιώνοντας σε πραγματικό χρόνο τα αδιέξοδα που δημιουργούνται λόγω της "κακής" επικοινωνίας.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα παιδιά δούλεψαν πάνω στο 2ο εργαστήριο και στο τέλος απάντησαν με χαρά στο ερωτηματολόγιο (σελ.26-30). Η εν λόγω δράση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από όλους τους μαθητές και άφησε ένα πολύ θετικό αποτύπωμα στην κουλτούρα του σχολείου μας.Ένα τεστ προσωπικότητας που δείχνει τον τύπο του χαρακτήρα μας στις αντιπαραθέσεις.

 

Σχέδιο δράσης - Διαχείριση αντιπαράθεσης