Σχολικό Συμβούλιο

Σήμερα 13/11/2012 και ώρα 12:45 στην βιβλιοθήκη του ΕΠΑΛ θα πραγματοποιηθεί σχολικό συμβούλιο.

Θα παρευρίσκονται όλα τα σχολεία.

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                  Από το γραφείο