Σχολική εορτή

Την Παρασκευή 22/03/2013 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο

μας σχολική εορτή για την ηρωική επανάσταση του 1821.